Våra tjänster

Inom Svensk Försäkring Administration arbetar vi för de organisationer som ingår i Svensk Försäkring i Samverkan. Vi levererar främst tjänster till våra kunder inom ekonomi, HR, IT, kommunikation och kontor- och konferensservice.

Till försäkringsbolagen levererar vi en del andra funktioner och tjänster, till exempel gemensamt skadeanmälningsregister (GSR skadeanmälningsregister) samt administration av nämndverksamhet inom försäkringsbranschen.

Svensk Försäkring Administration arrangerar även utbildningen “Årlig brandskyddskontroll av maskiner” på uppdrag av Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom verkstad och service i maskinbranschen. Läs mer om utbildningen och anmäl dig här.