Utbildning i brandskyddskontroll

Utbildningen “Årlig brandskyddskontroll av maskiner” vänder sig till dig som arbetar inom verkstad och service i maskinbranschen. Utbildningen ger dig behörighet att utföra årlig brandskyddskontroll av arbetsfordon och arbetsmaskiner, inklusive skogs- och anläggningsmaskiner, enligt Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127.

Enligt Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127 ska alla självgående motordrivna transport- och arbetsmaskiner vara säkerhetsutrustade. De flesta av dessa maskiner ska även genomgå en årlig brandskyddskontroll.

Efter genomförd utbildning får du ett personligt utbildningsbevis som är giltigt i fem år. Efter det har du möjlighet att förnya ditt utbildningsbevis.
Här kan du beställa förnyat utbildningsbevis.  

Anmälan  

Vi anordnar utbildningstillfällen löpande. Du kan därför inte välja ett specifikt datum när du anmäler dig.

  1. Fyll i dina uppgifter och skicka in din anmälan här.
  2. Vi kontaktar dig när det blir aktuellt att planera och boka in utbildningstillfället.

Observera att en bokning av ett utbildningstillfälle är bindande.

Som företag, skola eller organisation har ni möjlighet att boka utbildning för personal/elever i egna lokaler. Anmälan sker på samma sätt som för enskilda deltagare.

Pris

  • Enskild deltagare: 5 000 kronor exklusive moms
  • Företagskurs (max 8 deltagare): 21 000 kronor exklusive moms
  • Skolor: 21 000 kronor exklusive moms

Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 15 dagar.

Utbildningsbevis skickas efter betalad och genomförd utbildning.

Längd

En dag (cirka 5 timmar).

Innehåll

  • Teoretiska studier av regelverket SBF 127.
  • Praktisk genomgång och kunskapskontroll med maskiner.

Boken “SBF 127 – Regler för brandskydd på arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner" samt övrigt teoretiskt instuderingsmaterial ingår.

Avbokning

Kostnadsfri avbokning måste ske senast fem arbetsdagar innan utbildningsstart.

Om du uteblir från utbildningen utan att avboka innan görs ingen återbetalning. Vill du gå utbildningen måste du skicka in en ny anmälan.

Inställd utbildning

Om antalet deltagare blir för få, läraren blir sjuk eller om något annat inträffar som gör att vi måste ställa in en utbildning, kommer du att erbjudas ett nytt utbildningstillfälle.

Arrangör

Svensk Försäkring Administration AB, som är ett helägt dotterbolag till Trafikförsäkringsföreningen (TFF), arrangerar utbildningen och utfärdar utbildningsbeviset. Utbildningen i brandskyddskontroll är en del av TFF:s uppdrag att samordna försäkringsbranschens arbete inom brandskydd på arbetsfordon och arbetsmaskiner, inklusive skogs- och anläggningsmaskiner.