Om oss

Service, kompetens, samverkan - för branschen, för din organisation, för dig!

Svensk Försäkring Administration är ett Shared Service Center som arbetar för de organisationer som ingår i Svensk Försäkring i Samverkan. Vi levererar professionella tjänster inom ekonomi, HR, IT, kommunikation och kontor- och konferensservice till våra kunder.

Till försäkringsbolagen levererar vi även andra försäkringsgemensamma funktioner som gemensamt skadeanmälningsregister (GSR skadeanmälningsregister) samt administration av nämndverksamhet inom försäkringsbranschen.

Svensk Försäkring Administration AB bildades 2004 och är ett dotterbolag till Trafikförsäkringsföreningen. Vi är cirka 30 medarbetare och servar drygt 200 personer. Vi delar lokaler med våra kunder inom Svensk Försäkring i Samverkan.

Vår verksamhet

Ekonomi

På ekonomiavdelningen arbetar lönehandläggare, redovisningsekonomer och controllers. Vi ansvarar för hela kedjan hos våra kunder när det gäller lönehantering, bokföring och bokslut. Hanteringen skiljer sig åt beroende på att våra kunder både är aktiebolag, ideella föreningar och stiftelser. Vi medverkar också i olika projekt som bedrivs hos våra kunder. 

HR, Kontorsservice och Internkommunikation

Funktionerna HR, Kontorsservice och Internkommunikation är samlade i en gemensam avdelning.

HR stöttar våra kunders chefer i HR-relaterade frågor inom bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering och rehabilitering. Vi driver även HR-relaterade projekt och ansvarar för ett antal övergripande processer såsom lönerevisioner och medarbetarundersökningar.

Kontorsservice ansvarar för reception, telefonväxel och konferensservice. Vi ansvarar också för service och stöd till anställda och besökare samt sköter den löpande driften och underhållet av våra lokaler.

Inom internkommunikation arbetar vi med den övergripande kommunikationen till medarbetare och chefer och kan fungera som ett stöd i kommunikationsfrågor. Internkommunikationen ansvarar för ett antal gemensamma verktyg, kanaler och aktiviteter för internkommunikation och samverkan.

IT och Verksamhetsstöd

IT och Verksamhetsstöd ansvarar för IT-drift, helpdesk samt delar av systemförvaltningen till de olika organisationerna inom Svensk Försäkring i Samverkan.

IT-drift och helpdesk hanterar den interna IT-miljön och sköter all teknisk support till våra användare. Systemförvaltningen hanterar de gemensamma IT-systemen som t.ex. webbplatser för de olika organisationer vi jobbar åt. Vi medverkar också i olika projekt som bedrivs hos våra kunder. 

Vi har även medarbetare som arbetar med juridiska frågor och informationssäkerhet.