Svensk Försäkring Administration

Svensk Försäkring Administration är ett Shared Service Center som arbetar för de organisationer som ingår i Svensk Försäkring i Samverkan.

Vi ger våra kunder bästa möjliga stöd genom professionella tjänster inom ekonomi, HR, IT, kommunikation och kontors- och konferensservice.

Svensk Försäkring i Samverkan består av fjorton organisationer som samverkar i olika gemensamma frågor för försäkringsbranschen. Organisationerna verkar under egen identitet, men hämtar styrka ur samarbetet.

I Svensk Försäkring i Samverkan ingår Svensk Försäkring, Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation FAO,  Trafikförsäkringsföreningen, minPension, Larmtjänst, GSR Skadeanmälningsregister, Svensk Försäkrings Nämnder, Trafikskadenämnden, Patientförsäkringsföreningen, Patientskadenämnden, Svenska Försäkringsföreningen, Fullmaktskollen,  S4I Standard for Insurance samt Svensk Försäkring Administration.

Här kan du läsa mer om våra kunder.